PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : เทศน์แหล่อีสาน
 1. เชิญพี่น้องมาฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวดบ้านเฮา ครับ
 2. เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร
 3. เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร
 4. กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี
 5. [ทศชาติชาดก] เรื่อง พระเตมีย์ ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 1
 6. กัณฑ์ที่ 1 - 13 ทศพร เทศน์แหล่ ทำนองอีสาน โดย พระอาจารย์ สุริยา ธัมมวังโส
 7. แหล่พุทธประวัติ ตอน ประสูติ
 8. แหล่พุทธประวัติ ตอน ตรัสรู้
 9. แหล่พุทธประวัติ ตอน ปรินิพพาน
 10. ฟังแหล่อวยพรอีสานบ้านเฮา
 11. ฟังแหล่อวยพรอีสานบ้านเฮาอีกกลอน
 12. แหล่อวยพรกลอนที่ 3
 13. แหล่อวยพรกลอนที่ 4
 14. ลาแล้วครับกลอนนี้
 15. โหลด เทศน์แหล่ ทำนองอีสานพระเวสสันดรชาดก ได้ที่นี่
 16. เทศน์แหล่อิสาน นายพรานคืนศีล ตอน1 -4
 17. เทศน์แหล่อิสาน เรื่อง แรงอธิษฐาน ตอน 1 - 4
 18. เทศน์แหล่ - งานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ วัดไทยในปารีส์ ฝรั่งเศส
 19. แหล่อีสานบ้านเฮาครับ
 20. เทศนาแหล่อีสาน เรื่อง นางพญาหมาขาว คณะ ยุวะเสียงทองธรรม มีเณรน้อยเทศนำครับ
 21. เทศนาแหล่อีสาน เรื่อง นางพญาหมาขาว คณะ ยุวะเสียงทองธรรม โศกอีหลีครับ ต่อแผ่น 2 ครับ
 22. อยากฟังเทศน์แหล่พระเวสสันดรคณะวาทธรรมเสียงทอง
 23. แหล่อีสาน เรื่อง เศษของกรรม ตอน 1-4
 24. แหล่อีสานเรื่อง สุวรรณสาม ตอนเดียวจบ
 25. ขอลีลาวดีให้มันจบแนคับ
 26. ลิงค์เทศแหล่ ส่วนใหญ่ เสียแล้วครับ
 27. อยากได้กลอนเทศน์
 28. รับสอนเทศน์แหล่ เทศน์เสียง ขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าครู
 29. ใผ๋อยากได้กลอนเทศน์แหล่อิสานติดได้หม่องนี้เด้อ ว่างๆสิเอามาลงให้
 30. MV เทศน์แหล่ เรื่อง นายพรานคืนศีล
 31. MV เทศน์แหล่ 2 นิทานพื้นบ้าน Lay Station
 32. แดนอีสานตำนานสู้ หมอลำครับ
 33. เทศน์แหล่มัทรี
 34. แหล่แม่เสาวนีย์คำกลอนโศก
 35. เทศน์แหล่มหาชาติ 13 กัณฑ์
 36. เทศน์แหล่มหาชาติ กัณฑ์ ที่ 2
 37. ฟังเทศน์แหล่แบบทางภาคเหนือ
 38. เพลงประจำกัณฑ์เทศมหาชาติ
 39. เทศน์แหล่เรื่องกินเต่าลืมหมา
 40. เทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 3
 41. แหล่เรื่องเศรษฐี 3 นิ้ว
 42. กลอนเรียกวิญญาณ
 43. แนะนำพระนักเทศน์ ติดต่องานเทศน์
 44. เทศน์แหล่เรื่องลีลาวดีภาคที่ 1 โดยคณะของอาจารย์มหามนตรี
 45. เทศน์แหล่มหาชาติ ( แหล่ผะเหวด ) กัณฑ์ที่ 11
 46. เทศน์แหล่อีสานเรื่องคาดสิทุกข์บ่ฮอนมี
 47. เทศน์แหล่โดยพระอาจารย์มหามนตรี
 48. อยากฟังเทศน์แหล่เรื่องบาปบ่มีวันไถ่ครับ
 49. เชิญฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา
 50. เทศน์แหล่มหาชาติ เวสสันดรชาดก(แหล่ผะเหวด ) กัณฑ์ที่1-13
 51. มาดูคลิบพระมหามนตรี แหล่ลา
 52. มาดูคลิบพระมหามนตรี แหล่ลาอัพใหม่
 53. คลิปพระมหามนตรีแหล่ในเรื่องเงาบาป(บ้างตอน)
 54. เชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
 55. เสียงเทศน์ตอนเป็นเณร
 56. เสียงเทศน์พระครูสังฆรักษ์อรรถสิทธิ์ อริยเมธี
 57. แหล่อิสานสมัยเดิม โดยพระครูสังฆรักษ์อรรถสิทธิ์
 58. ฟังทางนี้คนที่อยากได้เทศน์แหล่(แจกเป็นธรรมทาน)
 59. อยากฟังเทศน์แหล่ใหม่น่าๆครับ
 60. อาจารย์พิมพาครับพี่น้องอัดที่ชุมแพครับ
 61. แหล่โสกเรียกน้ำย่อยครับบ
 62. เทศน์มหาชาติ วัดป่าไม้แดง กาฬสินธุ์
 63. เทศน์มหาชาติ วัดป่าไม้แดง กาฬสินธุ์ ๒
 64. มาเบิ้งคลิบเทศน์มหาชาติที่บ้านโคกสะอาด พยัคฆภูมิ สารคาม
 65. เทศน์แหล่เรื่องคนลืมตัว วัวลืมตีน
 66. เทศน์แหล่อีสาน"เรื่องบาปแล่นนำกรรมแล่นซ้อน"
 67. เทศน์แหล่ เรื่อง"หัวอกลูกใภ้ หัวใจแม่ย่า"
 68. กฐิน บ้านขวดน้อยเอง
 69. มาฟังแหล่เด้อพี่น้อง เล็กๆๆน้อยๆๆ
 70. เทศน์บุญแจกข้าว
 71. เทศน์แหล่ เวสสันดรชาดก ทานกัณฑ์ มหาพล และกุมาร สามัคคีเสียงธรรม mp.4
 72. คิดถึงพระอาจารย์ทองดา วาทะธรรมเสียงทอง
 73. รูปนี้ครับ พระอาจารย์สดใส
 74. เสียงเทศน์กะพอปานนี้หละ ว่าสิเซาแล้วหละ
 75. มาใหม่สดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 76. แวะมาทักทายเพือนๆๆพี่ๆๆน้องๆๆลูกอีสานทุกคนเด้อ
 77. แหล่ลา จารย์สำลอง
 78. พร 10 ข้อที่พระนางผุสดีเพิ่นขอในกัณฑ์ทศพร
 79. วิธีเล่นเสียงเศร้าจบกลอน โดยพระอาจารย์มหาพิมพา
 80. แหล่วิญญาณแม่
 81. เทศน์เรื่องเงาบาป (บางตอนๆๆ) โดยพระอาจารย์สด กุสลจิตฺโต
 82. พระนางมัทรีวอนพระเวสขอออกไปอยู่ป่าด้วย
 83. แหล่ในเรื่องเตมีใบ้ โดยพระอาจารย์สมพร ฐานธมฺโม
 84. ช่วยแนะนำพระนักเทศน์แหล่หน่อยครับ
 85. เทศน์แหล่ พระบอก ฟังเทศน์ป๋านฟังตลก ฮ่า
 86. เทศน์แหล่ เรื่อง ขูลูนางอั้ว
 87. เทศน์แหล่ เรื่อง นางหมาขาว
 88. เทศน์แหล่ เรื่อง นางนกกระยางขาว
 89. เทศน์มหาชาติ วัดภาษีเจริญ วันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 90. บุญแจกข้าว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยพระครูถาวร
 91. พระครูสังฆรักษ์อรรถสิทธิ์
 92. แหล่อีสาน โนนศิลา ขอนแก่น
 93. แหล่อีสาน อ สมพร
 94. สุดยอด นักแหล่เมืองอุบล รุ่นใหม่
 95. แหล่อีสาน มหาอมรเทพ@พระละมุล
 96. เทศน์เเหล่เสียงประยุกต์ เรื่องผู้ฮักได้กินหนัง ผู้ซังได้กินดูก
 97. บุญพระเวส อยู่ไต้หวันเด้อครับ
 98. แหล่อีสาน เชิญวิญญาณ
 99. เทศน์เเหล่เสียงประยุกต์..เรื่องเศรษฐีขี้ถี
 100. แหล่อวยพร..น้องหัดใหม่
 101. แหล่พร 10 ประการของนางผุสดี โดยแมงอันนี่
 102. แหล่นางมัทรีทำนองลิเก โดยแมงอันนี่
 103. แหล่่ตอนนางมัทรีฝัน โดยแมงอันนี่
 104. แหล่่มัทรีเล่าควมฝันให้พระเวสฟัง
 105. ลำล่องบุญข้าวประดับดิน โดยแมงอันนี่
 106. แหล่่อวยพรแด่พี่น้องบ้านมหา
 107. แหล่ตอนมัทรีโศก โดยแมงอันนี่
 108. ลีลาวดี ชุดสมบูรณ์CD1