PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : เสียงธรรม
หน้า : [1] 2

 1. บทเพลง มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา
 2. เสียงสวด: ทำวัตรเย็น (แปล)
 3. ฟังบทสวดชินบัญชร
 4. บทสวดพิเศษความเสื่อมต่าง ๆ
 5. การ์ตูนพุทธประวัติ
 6. บทสวดชุมนุมเทวดา.. เก่ามาก.
 7. บทสวดยอดพระไตรปิฎก
 8. ตายแล้วฟื้น โดย พันเอกเสนาะ จินตรัตน์ 2
 9. นรกมีจริงหรือไม่ โดย พระมหา วุฒิชัย วชิรเมธี
 10. มารดามหาบุรุษ ธรรมบรรยาย โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี)
 11. MV สารคดีประวัติหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท ไฟล์ขนาดกลาง(M) คุณภาพดี 121.84 MB, 1852 views[ทดสอบ]
 12. ลำยาว พุทธประวัติ
 13. ลำคอนสวรรค์ปันบุญ
 14. Mv บาปบุญมีจริงหรือ - หลวงพ่อ จรัญ ฐิตธมฺโม
 15. วีดีทัศน์พระพุทธประวัติ
 16. Mv สารคดี : อาสาฬหบูชา ปฐมเทศนานุภาพ
 17. Mv การ์ตูนหรรษาชาดก เรื่อง พลายมหิฬามุข
 18. Mv หรรษาชาดก ตอน มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
 19. Mv พลังใจเพื่อชีวิต โดย ว.วชิรเมธี
 20. บทแผ่เมตตา ทำนองทิเบต(English)
 21. ธรรมะกับความรัก โดย.. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
 22. โทษของสุราในมหานรกขุม ๕ ตอนที่ 1
 23. โทษของสุราในมหานรกขุม ๕ ตอนที่ 2
 24. คิดเป็นก็เห็นธรรม โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
 25. Mv ชีวประวัติหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
 26. การปฎิบัติกัมมัฏฐาน , การปฎิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ วัน อุตฺตโม
 27. พอดีเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ โดย หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ
 28. จิตที่คงที่ดีทุกอย่าง โดย หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ 1
 29. จิตที่คงที่ดีทุกอย่าง โดย หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ 2
 30. Mv นิทานชาดก 500 ชาติ เรื่อง "เวทัพพชาดก"
 31. Mv นิทานชาดก 500 ชาติ เรื่อง "อปัณกธรรมชาดก"
 32. Mv นิทานทศชาติชาดก เรื่อง สุวรรณสามชาดก
 33. Mv นิทานชาดก 500 ชาติ เรื่อง วัณณุปถชาดก
 34. หลักการอ่านการเขียนพุทธศาสนสุภาษิต
 35. Mv เรื่อง "วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม" บรรยายโดย ท่าน ว.วชิรเมธี
 36. บุญกุศลตัวจริง โดย หลวงปู่ลี ธมฺมธโร เมื่อ 23 ก.ค.2500
 37. ทำนาบุญ โดย หลวงปู่ลี ธมฺมธโร เมื่อ 28 ก.ย.2503
 38. Mv วิธีสร้างบารมี โดย พระอาจารย์อลงกต ติกขปัญโญ (พระครูอุดมประชาทร)
 39. Mv มรณานุสติ โดย พระอาจารย์สนอง กตปุญโญ
 40. Mv พัฒนาพุทธิภาวะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต
 41. จิตคือพุทธะ โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 42. ฝึกดูจิต เทศนาธรรมโดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
 43. ไม่แน่ เทศนาธรรมโดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
 44. บ้านที่แท้จริง เทศนาธรรมโดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
 45. แนวการปฏิบัติธรรม เทศนาธรรมโดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
 46. หลุดพ้นด้วยปัญญา อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง
 47. สัมมาทิฏฐิ อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดป่านานาชาติ 2520
 48. ธรรมวินัย อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง
 49. อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง 8 กรกฎาคม 2521
 50. อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง กุมภาพันธ์ 2523
 51. อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง 4 สิงหาคม 2524
 52. อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง 28 กันยายน 2522
 53. บทสวด โพชฌังคปริตร
 54. Mv บทสวดมนต์ โพชฌงคปริตรเฉลิมพระเกียรติ
 55. บทสวดนพเคราะห์ - พระครูสนิธวินัยการ ( หลวงพ่อสนิธ ยโสธโร ). พระครูปริยัตยานุกิจ
 56. บทสวดเจริญอัปปมัญญา ( Il limit able )
 57. ฟังธรรมะออนไลน์ ( Wichradio )
 58. บทสวดเจริญพุทธมนต์
 59. บทสวดชัยมงคลคาถา
 60. บทสวดมหาสมัยสูตร
 61. สถานีวิทยุ พุทธศาสนา ( Thaiware Dharma Radio)
 62. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 63. ๛ธรรมะ พระอาจารย์บุญเสริมครับ รับรองว่า ฮาครับผม๛
 64. ๛ธรรมะ พระอาจารย์บุญเสริม 1 ครับ รับรองว่า ฮาครับผม๛
 65. ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุด ๑
 66. ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุด ๒
 67. ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุด ๓
 68. เตรียมตัวก่อนตาย ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ มานพ อุปสโม
 69. อุบายฝึกจิตให้เข็มแข็ง โดย หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ
 70. Mv รายการพุทธประทีป วันที่ 18 พฤศจิกายน 2550
 71. Mv รายการพุทธประทีป วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550
 72. Mv หรรษาชาดก ตอน พญากวางใจเพชร
 73. Mv หรรษาชาดก ตอน นันทชาดก
 74. Mv หรรษาชาดก ตอน พญาสุนัขเจ้าปัญญา
 75. Mv หรรษาชาดก ตอน วานรเจ้าปัญญา
 76. Mv หรรษาชาดก ตอน อัยยิกกาฬกะ ยอดโคกตัญญู
 77. Mv หรรษาชาดก ตอน เทวธรรมชาดก
 78. Mv หรรษาชาดก ตอน พระมหาสีลวะชาดก
 79. Mv ขยายความเรื่อง : โทษทัณฑ์หนักเบาในนรกขุมต่างๆ
 80. Mv สัญชีวนรก ตอนที่ 1
 81. Mv มหาโรรุวนรก ตอนที่ 1
 82. Mv มหาโรรุวนรก ตอนที่ 2
 83. Mv มหาโรรุวนรก ตอนที่ 3
 84. Mv มหาโรรุวนรก ตอนที่ 4
 85. Mv นิทานชาดก เรื่อง นายติณบาล
 86. Mv ความหมายของคำว่า ..ทอดกฐิน..
 87. Mv สถูปเจดีย์สยาม
 88. Mv เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา
 89. Mv อัฐบริขาร
 90. กรรมที่ทำให้ไม่มีลูก - หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 91. อย่าปล่อยชีวิตให้เสียเปล่า - หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 92. วิปัสสนาญาณ ๑o ประการ - หลวงพ่อ เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
 93. พระคาถาชินบัญชร ....สมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังษี
 94. บทแผ่เมตตา
 95. ลำเดินบุญหนุนพา
 96. ลำเดินเชิญบุญ
 97. Mv สารคดีชีวิต หลวงพ่อจรัล
 98. บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 99. Mv บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 100. Mv พลังศรัทธา
 101. Mv มหัศจรรย์ในวัดไทย
 102. Mv พุทธสัญลักษณ์
 103. Mv รายการพุทธประทีป วันที่ 9 ธันวาคม 2550
 104. เวรย่อมระงับด้วยการไม่มีเวร - หลวงปู่ มหาเนียม สุวโจ
 105. Mv หลุดจากความทุกข์ เพราะสติรู้ตัว - หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
 106. Mv หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน 1
 107. Mv หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน 2
 108. Mv การเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
 109. Mv ใจเลี้ยงกาย กายเลี้ยงใจ - หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
 110. เพลงมรณานุสติ ...ขับร้องโดยคุณชินกร
 111. วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 112. วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 113. หน้าที่ของพุทธบริษัท ธรรมบรรยายโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
 114. หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่ ธรรมบรรยายโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
 115. โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก ธรรมบรรยายโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
 116. เหนือเทพเหนือพรหม คือธรรมเป็นใหญ่ ธรรมบรรยายโดย พระพรหมคุณาภรณ์
 117. วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 118. วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 119. การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 120. การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 121. สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด) ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 122. สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด) ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 123. หลักของสติปัฏฐาน ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 124. หลักของสติปัฏฐาน ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 125. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 126. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 127. หากท่านได๋ต้องการโหลดเสียงธรรมเทศนา บทสวดมนต์เพื่อเผยแพร่ขอได้ที่นี่ครับ
 128. การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 129. การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 130. ตามรอยพระพุทธองค์ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 131. ตามรอยพระพุทธองค์ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 132. สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 133. สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 134. ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 135. ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 136. ฐานการภาวนา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 137. ฐานการภาวนา ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 138. บทสวดธิเบต 1 อภินันทนาการจากน้องน้ำตาล
 139. บทสวดธิเบต 2 อภินันทนาการจากน้องน้ำตาล
 140. บทสวดธิเบต 3 อภินันทนาการจากน้องน้ำตาล
 141. บทสวดธิเบต 4 อภินันทนาการจากน้องน้ำตาล
 142. บทสวดธิเบต 5 อภินันทนาการจากน้องน้ำตาล
 143. Mv ลามะหนุ่ม เนปาล “ปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์”
 144. มรณะสติ ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
 145. กุศลอันเลิศ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
 146. ไขตำนานบทสวดเจ็ดตำนาน อานุภาพแห่งพระพุทธมนต์
 147. เพลงประกอบแผ่เมตตา..ไพเราะมาก..
 148. Mv การ์ตูนนิทานชาดก เรื่อง "กัฏธหาริชาดก"
 149. แผ่เมตตาให้ศัตรู
 150. Mv การ์ตูนนิทานชาดก เรื่อง "มหาศีลวะชาดก"
 151. Mv รายการพุทธประทีป วันที่ 12 ธันวาคม 2550
 152. ศีลห้า ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 153. ศีลห้า ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 154. กิเลสมาร-การสร้างบารมี ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 155. กิเลสมาร-การสร้างบารมี ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 156. สวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดป่าสาละวัน
 157. ตามดูอารมณ์จิต ธรรมยายโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 158. พรปีใหม่จาก พระพยอม กัลยาโณ
 159. Mv ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่ร.ร.เลิศหล้า ธรรมบรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 160. Mv ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ธรรมบรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 161. Mv ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่ บริษัท A.p.honda จำกัด ธรรมบรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 162. Mv ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่ โรงพยาบาลปิยะเวช ธรรมบรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 163. จิตว่าง ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 164. การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 165. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(1) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 166. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(2) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 167. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(3) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 168. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(4) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 169. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(5) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 170. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(6) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 171. สายธารธรรม...เพลงบรรเลงเพื่อใจที่เป็นสมาธิ
 172. เพลง ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ไทย)
 173. ต้นแอ๊บเปิ้ลกับเด็กน้อย(นิทาน )
 174. Vdo ชีวิต..ร่ำให้.. ที่ไม่มีใครได้ยิน
 175. วิธีสร้างบารมี
 176. การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 177. การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 178. ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 179. ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 180. ท่าน ว.วชิรเมธี พูดเรื่องกฎแห่งกรรม ในรายการตาสว่าง...
 181. สติควบคุมจิต ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 182. รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 183. ตามรักษาจิต อย่าให้ติดสมมุติ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 184. รักษาใจอย่าให้ลำเอียง 4 อย่าง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 185. สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 186. หลงสมบัติติดสุขชั่วคราว ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 187. เอาความดีเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางใจ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 188. กำลังใจเพื่อการเดินทาง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 189. ที่แท้ก็โง่ ธรรมบรรยายโดย แม่ชี ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์
 190. ความจริงเป็นสิ่งสมมุติ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ
 191. เหตุและผล ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ
 192. งานพระราชทานเพลิง หลวงปู่ชุบ ทินฺนโก
 193. เสียงธรรม : ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก >> ว.วชิรเมธี
 194. บทสวดให้พร อนุโมทนารัมภคาถา (ยถา)
 195. บทสวดให้พร สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพี)
 196. ขอขมาพ่อแม่
 197. บุญบาปมีจริงหรือ
 198. {Podcast} - นิยายรักอมตะลีลาวดี (สำหรับผู้ใช้ iPod & iPhone)
 199. {Podcast} - รวมบทเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
 200. คนญี่ปุ่น เปิดเสียงสวดมนต์เมตตาใหญ่ แอปเปิลขายเกลี้ยงไร่!!!
 201. ฟังพระมหาวุฒิชัย(ว.วชิรเมธี) ให้คติธรรม 3ข้อ ในวันวิสาขบูชา
 202. เสียงธรรมจากผาเกิ้ง...ธุดงค์ครั้งที่ 10 (1)
 203. Mv เทวทูตทั้งสี่
 204. mv ธรรมมะรุ่งอรุณ พระเดชพรคุณพระเทพเจติยาจารย์ เรื่องบุคคลที่ควรเคารพบูชา
 205. mv ธรรมมะรุ่งอรุณ พระเดชพรคุณพระเทพเจติยาจารย์ เรื่อง"ปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่น"
 206. mv ธรรมมะรุ่งอรุณ พระเดชพรคุณพระเทพเจติยาจารย์ เรื่องการพ้นทุกข์ ครับ
 207. บทสวดพลจักรกัปปวัตตนสูตร (บทสวดชัยน้อย-นะโมเม)จากวัดธรรมมงคลเด้อครับ
 208. ห้องสวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
 209. ห้องสวดมนต์ - ทำวัตรเย็น
 210. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วย ใครไม่ได้ฟังจะเสียใจ ครับ
 211. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วยครับ ตอน 2 ครับ
 212. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วย มาอีกแล้วครับท่าน ตอน 1
 213. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วย มาอีกแล้วครับท่าน ตอน 2
 214. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วย มาอีกแล้วครับท่าน ตอน 3 จบ
 215. ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy)
 216. ฟังเพลงช้าๆๆ กันคับบบบบ
 217. ดูจิต...ด้วยความรู้สึกตัว(24_1) [หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช]
 218. ดูจิต...ด้วยความรู้สึกตัว(24_2) [หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช]
 219. เชิญฟังหลวงพ่อเสริมครับตอน 1
 220. มาอีกแล้วครับ.เชิญฟังหลวงพ่อเสริมตอน 2
 221. มาอีกแล้วครับ.เชิญฟังหลวงพ่อเสริมตอน 3
 222. เพลงธรรมะ "ทางสัจธรรม"
 223. หลวงพ่อเสริมชุดที่ 2 ตอนที่ 1 ฮาแบบอีสานสวนกระแสการเมือง
 224. หลวงพ่อเสริมชุดที่ 2 ตอนที่ 2 ฮาแบบอีสานสวนกระแสการเมือง
 225. หลวงพ่อเสริมชุดที่ 2 ตอนที่ 3 ฮาแบบอีสานสวนกระแสการเมือง
 226. หลวงพ่อเสริมชุดที่ 2 ตอนที่ 4 ฮาแบบอีสานสวนกระแสการเมือง
 227. บรรยายธรรมโดย อาจารย์พระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร อ.บางบัวทอง
 228. เพลงธรรมมะ "ตื่นเถิดทุกท่าน"
 229. เพลงธรรมมะ "ใส่บาตรรับอรุณ"
 230. เพลงธรรมมะ "แสงแห่งธรรม"
 231. เพลงธรรมมะ "ผลบุญ ผลกรรม"
 232. ข้อวัตรปฏิบัติหลวงปู่มั่น หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 233. Mv ธรรมะสนุกสนาน พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 1/4
 234. Mv ธรรมะสนุกสนาน พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 2/4
 235. Mv ธรรมะสนุกสนาน พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 3/4
 236. Mv ธรรมะสนุกสนาน พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 4/4
 237. Mv ประวัติการรับผ้ากฐินและอานิสงส์
 238. Mv ผีเปรตเถียงพ่อแม่
 239. Mv วิบากกรรมของผีเปรต ตอนที่ 1
 240. เพลงพระคาถาชินบัญชร
 241. เทศนาฮาสุดขีด พระพะยอม กัลยาโณ
 242. ท่าน ว. พูดถึงธรรมะใกล้มือ
 243. หลวงพ่อจรัญเทศนา 23 มิ.ย. 2008 ตอนที่ 1 /2
 244. หลวงพ่อจรัญเทศนา 23 มิ.ย. 2008 ตอนที่ 2/2
 245. พระ ว.วชิรเมธี รายการเจาะใจ
 246. ชีวิตหลังความตาย โดย ดร. สนอง วรอุไร 1
 247. ชีวิตหลังความตาย โดย ดร. สนอง วรอุไร 2
 248. อิคคิว ตอน คำเทศนากับการแข่งความอดทน 1
 249. อิคคิว ตอน คำเทศนากับการแข่งความอดทน 2
 250. อิคคิว ตอน คำเทศนากับการแข่งความอดทน 3