PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : มื้อนี้เสนอคำว่า " แอะแหยะ กับ อะหยะ "
บ่าวสายฟ้า
09-09-2006, 06:34
คำว่า แอะแหยะ เป็นภาษาอีสานที่ใช้เปรียบเทียบให้เหนทึงปริมาณของสิ่งนั้นว่า มีขนาดเล็ดน้อย ไม่มาก เช่น พอแอะแหยะ หมายถึง ปริมาณของสิ่งนั้นมีไม่มากนัก
ส่วน คำว่า อะหยะ จะมีความหมายที่ตรงกันข้ามกับคำว่าแอะแหยะ คือหมายถึง ปริมาณที่มาก ใหญ่ สำหรับการนำไปใช้นิยมใช้ควบคู่กับคำอุทานนำหน้าเช่น ป้าด! คืออะหยะแท้ หมายถึง ของสิ่งนั้น มีปริมาณมาก หรือ ใหญ่พอสมควร

ผู้ก่อการรัก
09-09-2006, 06:53
แม็กกี้เคยได้ยินบ่อยๆ อยู่ อะหยะ เลยพอจะรู้ความหมาย

บ่าวสายฟ้า
09-09-2006, 06:56
แม็กกี้ .... อะหยะ ตี้

บ่าวอุบลมิวสิค
09-09-2006, 14:42
เฮ็ดหยังกันน้อ อุหยุอะหยะ ปานพระบวชใหม่

คนเมืองแปะ
09-09-2006, 14:53
แล้วคำว่า.......ฮึหยึ...........เด้ละบ่าวมันแปลว่าอีหยังละฮึ..........

บ่าวอุบลมิวสิค
09-09-2006, 14:57
แล้ว เอาะเยาะ นี่เด้ โอ้ยเนาะ งง เอาจั่งซี่ เรียงจากน้อยไปหามาก อุหยุ แอะแหยะ เอาะเยาะ อึหยึ อะหยะ แม่นบ่อน้อนี่

บ่าวคนเดิม
09-09-2006, 15:00
แม็กกี้ .... อะหยะ ตี้


เว้าไปทั่วทีปแท้น้อ สายฟ้ากะเดย ;D

ผู้ก่อการรัก
09-09-2006, 15:21
แม็กกี้ .... อะหยะ ตี้


ท็อปบ้า ...

บ่าวคนเดิม
09-09-2006, 15:44
แม็กกี้ .... อะหยะ ตี้


ท็อปบ้า ...


บ่ฮู้นำเด้อ...อิหยังเป็นอิหยัง

...แต่แถวบ้านผู้ข้าฯ เขาเอาบักเงาะเน่ามาขายเต็มอะหยะ อยู่แหม

บ่าวอุบลมิวสิค
09-09-2006, 15:45
เขาขายโลจักบาทล่ะอ้ายบ่าวคนเดิม มีเงินพอแอะแยะสิซื้อได้บ่น้อ ;D

ศรีสะท้าน
09-09-2006, 19:45
"" เว้านำแหน่...แอ๊ะแยะ เอ๊าะเยาะ อ๊ะยะ อึ๊ยึ โอ๊ะโย๊ะ คำเหล่านี้เป็นกริยาวิเศษในภาษาลาวหรืออีสาน ใซ้ขยายกริยา อาการ สิ่งของอันตั้ง/วาง/กอง ไว้ ซึ่งภาษาอีสาน ภาษาลาวแต่ก่อนมาใซ้อักษรธรรม และอักษรไทน้อย
ซึ่งบ่อมีการใซ้วรรณยุกต์ จั่งจำเป็นต้องใซ้คำขยายเพื่อให้เข้าใจความหมายขึ่น..จังคำว่าใกล้ กับไกล เขียนโตเดียวกันเลย สระไอกะมีโตเดียว เขียนว่าไก การอ่านจำเป็นต้องเบิ่งคำหน้าหลังประกอบ การเขียนกะต้องมีคำวิเศษ ขยาย เช่นไกคาวมื้อ=ไกลฯ ไกแต่เพียงส่ำนี้ = ใกล้ฯ แอ๊ะแยะ คือมีหน่อย เอ๊าะเยาะ มีหลายจักหน่อย
อ๊ะยะ คือมีหลายแต่กระจัดกระจาย อึ๊ยึ คือมีหลาย เต็มบริเวณ โอ๊ะโยะ คือมีหลายกองใหญ่ ชิ้นโต..ฯฯฯ

บ่าวสายฟ้า
09-09-2006, 23:46
เอ้า อีกเทื่อครับ
เอาะเหยาะ หมายถึง ลักษณะการวาง ที่บ่งบอกสถานที่การวาง
แอะแหยะ หมายถึง ลักษณะการวาง ที่สิ่งของนั้นมีปริมาณ ที่น้อย
อุ๊หยุ หมายถึง ลักษณะการวาง ที่ไม่เรียบร้อย
อะหยะ หมายถึง ลักษณะการวาง ที่สิ่งของนั้นมีปริมาณ ที่มาก
โอ้ย.... ผู้แปลกะเริ่มมึนแล้วครับ

บ่าวพล
05-03-2007, 16:36
เว้าไปทั่วทีปแท้น้อ สายฟ้ากะเดย ;D
ฮ้าๆๆฮิ้ววววว เอาผ้าไปชักก่อนเด้อกอง อะหยะ อยุ่นั่น อิอิ

คนเมืองแปะ
22-03-2007, 12:36
.........เอาบ่าวพลไปเก็บแนนั้นนะ.......เมาเหล้าแต่มื้อคืนนิบ่ทันส่างยุ........นอนเฮ็ดอะหยะยุข้างกองไฟนั้น........อิอิอิ

บ่าวพล
28-03-2007, 17:27
อ้าวววววว เจ้าไปแต่ยามได๋ละบ่าว คือบ่เอิ้นกันแหน่ อิอิ

คนเมืองแปะ
29-03-2007, 09:11
...........สิเอิ้นเจ้ายุนั้นแหล่ว.......เหลียวเบิ่งนอนยุข้างกันกับหมาแมะ........ดียุหมาบ่เลียเอาปากเนาะ..........อิอิอิ