PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : ลูกอีสาน - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
maxwell007
24-04-2009, 23:54
http://www.fileden.com/files/2009/4/29/2422815/01%20-%20%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20-%20%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99.MP3

:-):-):-):-):-):-)

เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา

maxwell007
05-05-2010, 11:07
แก้ไข Link ใหม่ครับ ลองฟังใหม่ครับ