PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : คติ เงินๆทองๆ
จินูนน้อย
17-01-2007, 10:28
คติคนออม
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

คติคนงก
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
ไปตลาดซื้อของอย่าให้เหลือ
มีน้อย ก็ไม่ใช้
เก็บเหลือเฟือ
แม้แต่เกลือ อย่าให้หก
จนตกดิน

คติคนรวย
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
ก็ไม่อาจทำให้รวยขึ้นมาได้
มีน้อยใช้มากไม่เป็นไร
ถึงยังไง ใน Bank ก็ยังมี

คติคุณนาย (ทวงดอก)
มีสลึงพึงเก็บให้ครบดอก
อย่าให้บอกให้ทวงกันหลายหน
ขาดไปนิด คุณนาย ไม่อดทน
แช่งให้จน ไปอีก จะแย่นา

;D

สงัด903
17-01-2007, 13:33
ผ่อนคลายได้ดีทีเดียว ๑ เต่งจักให้ครับ