PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : คาถาใจอ่อน
ตรี ศรีเมืองใหม่
06-01-2008, 02:57
คาถาใจอ่อน
ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว
ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง
(ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที)

คนเมืองเก่า
07-01-2008, 02:48
คาถานี้ใช้ได้กับลูกหนี้ด้วยหรือเปล่าจ๊ะ^-^ประเภททวงเท่าไหร่ก็ไม่ให้จะได้ยืมไปใช้บ้างน่ะจ้ะ:)