สาวประทาย

 1. วิ ธี ก า ร ห า คู่ แ ท้  วิ ธี ก า ร ห า คู่ แ ท้


  ...กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ...มีครูกับลูกศิษย์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งใกล้กับสนามหญ้าอันกว้างใหญ่ มีครูกับลูกศิษย์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งใกล้กับสนามหญ้าอันกว้างใหญ่
  ...
  Categories
  Uncategorized