Blog Comments

  1. สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
    ยินดีต้อนรับเด้อครับ............
  2. สัญลักษณ์ของ ร้อยหมื่นพันไมล์ไกลบ้าน
    สำหรับตัวเองแล้ว ชีวิตที่ขาดความหวัง ก็เหมือนกับไร้ซึ่งชีวิตเช่นกันค่ะ