ศาลาพักใจ

 1. สมาชิกใหม่บ้านมหา ที่ไม่ใหม่แต่ยังไม่เคยโพสต์อะไรเลย

  ฝากเนื้อฝากโตแน้เด้อคร๊าาา
  มีความหวังมาก โอกาสผิดหวังก็มีมาก
  มีความหวังน้อย โอกาสผิดหวังก็มีน้อย
  ไม่ตั้งความหวังอะไร ก็ไม่ผิดหวัง
  Categories
  Uncategorized