เพื่อนร่วมโลก..ผู้ตาฮัก

ทุกชีวิตตาดำๆที่กำเนิดบนโลกนี้ล้วนดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด มนุษย์ผู้ได้ชื่อว่า สิ่งมีชีวิตชั้นสูง จึงควรแบ่งใจให้ชีวิตที่ด้อยกว่า..อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

 1. เธอคือ..ดวงใจ
  all my loving
  ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลก....
  นอกจาก พ่อ และแม่แล้ว
  ผู้ที่อยู่ในความทรงจำอยู่ตลอด..กลับกลายเป็นเจ้าสี่ขา หน้าขน
  มันเป็นความผูกพันโดยสายเลือดพาให้เป็นไป
  ...