Uncategorized

Entries with no category

 1. อีกมุมหนึ่งของบ่าวฮำแหล่...

  โดยส่วนตัวเป็นคนที่ต่อสู้จนสำเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือ
  ของตัวเอง..จึงทำให้เป็นคนมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง
  แต่..ด้วยความที่บางทีเราก็เำกิดมาพร้อมกับบางสิ่งที่
  ท่านให้มา...
  ...