Blog Comments

 1. สัญลักษณ์ของ ตรี ศรีเมืองใหม่
  หวัดดีครับอยู่ดีมีแฮงกันบ่อน๊อพี่น้องบ้านมหา
 2. สัญลักษณ์ของ สหายพง
  สำบายดีครับผมโรคภัยไข้เจ็บรักษาสุขภาพตามอัตภาพครับผม
 3. สัญลักษณ์ของ เต็มใจให้เธอ
  ซำบายดีคือเก่าเหมือนเดิมครับบ่าวเขียว
 4. สัญลักษณ์ของ บ่าวเขียว
  ครับผม จั่งใด๋กะม่วนคือเก่าฮั่นหละ แนวคนบ้านเดียวกันคุยกันเนาะ
 5. สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
  มีแต่คนคุยน้อยเนาะเอื้อยปุ้ย บ่อคุยยาวคือแต่ก่อน 555
 6. สัญลักษณ์ของ pui.lab
  ยินดีต้อนรับจ้า คนหน่อยก่าม่วนได้เนาะจ้า ฮ่า
 7. สัญลักษณ์ของ บ่าวเขียว
  อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนตระการ...
  สวัสดีครับบ่าวเขียว อยู่ดีมีแฮงครับ
  อยู่ดีมีแฮงบ่น้อ ญาอ้ายบ่าวคนตระการ
 8. สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
  สวัสดีครับบ่าวเขียว อยู่ดีมีแฮงครับ