maxwell007

 1. ขับถ่ายวันละ 3 หน ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่


  สุขนิสัยการขับถ่ายอุจจาระเท่าที่ได้เรียนรู้กันมา ก็จะแนะนำให้เข้าห้องน้ำถ่ายหนักกันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน ทั้งยังควรขับถ่ายให้เป็นเวลา แถมระยะหลังๆ ก็มีกระแสนาฬิกาชีวิต แนะเรื่องดีๆ เพิ่มเติมว่า คนเราควรถ่ายอุจจาระในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. เพราะเป็นเวลาที่ลำไส้ใหญ่กำลังทำงานได้ดี

  หากทำได้อย่างที่กล่าวจนเป็นนิสัย จะห่างไกลปัญหาระบบขับถ่าย ...

  Updated 30-06-2011 at 15:59 by maxwell007 (เปลี่ยน link รูปภาพ)

  Categories
  Uncategorized