maxwell007

  1. รู้จักธาตุเจ้าเรือนจากเดือนเกิด

    ธาตุไฟ (ผู้ที่เกิดระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคม) ระบบย่อยอาหารดี ทำให้ทานอาหารได้เยอะ ส่วนใหญ่มักชอบรสฝาด ขม หวาน และดื่มเครื่องดื่มเย็น ควรหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด เพราะจะรบกวนการย่อย ทำให้ปวด มวนท้อง ระวังการเจ็บป่วยช่วงหน้าร้อน

    ธาตุลม (ผู้ที่เกิดระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม) การย่อยอาหาร และความอยากอาหารไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ชอบรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ...