maxwell007

  1. ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ " ลุงแนบ "


    เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายณรงค์ โกษาผล หรือ "ลุงแนบ" ดาวตลกหมอลำวงเพชรพิณทองเสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลภูมิพล หลังจากล้มป่วยด้วยอาการโรคเส้นเลือดในสมองตีบมากว่า ...

    Updated 07-09-2010 at 08:57 by maxwell007

    Categories
    Uncategorized