Uncategorized

Entries with no category

 1. ย่านาง สมุนไพรอายุวัฒนะ


  ย่านาง สมุนไพรอายุวัฒนะ
  หมื่นปีไม่มีแก่


  ย่านาง หรือย่านางขาว
  ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Tiliacora Triandra (Colebr.) Diels
  ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bai-ya-nang (ตรงตัว)  ชื่ออื่นๆ
  เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น
  เถาย่านาง
  ...

  Updated 06-10-2013 at 12:12 by khonsurin

  Categories
  Uncategorized
 2. เพลงฮาๆ ของพี่โน๊ต ที่มีแต่ตัวย่อ

  เพลงฮาๆ ของพี่โน๊ต ที่มีแต่ตัวย่อ
  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=o7FJXtI-dP0


 3. ดนตรีขั้นเทพ ฟังแล้วน้ำตาจะไหลเลย

  ดนตรีขั้นเทพ ฟังแล้วน้ำตาจะไหลเลย  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=j7u-p70g2FI  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=H0go_vW-F8k  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=dqHVSTscEms  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=lMGX-aLSRfk


 4. เมฆประหลาด

  [CENTER]
  เมฆประหลาด


  เมฆ 'เลนติคิวลาร์ คลาวด์'

  เมฆรูปนกอินทรีย์

  เมฆรูปร่างเหมือนคลื่นในทะเลยขนาดใหญ่
  ...

  Updated 06-10-2013 at 06:04 by khonsurin

  Categories
  Uncategorized
 5. ต้นสนยักษ์ซีคัวญ่า

  ต้นสนยักษ์ซีคัวญ่า  ต้นสนยักษ์ซีคัวญ่า อายุ 3,200 ปี สูง 75 เมตร
  ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่อุทยานแห่งชาติในแคลิฟอร์เนีย