khonsurin

 1. GASLAND- เมืองแห่งแก๊ซและน้ำมัน


  ***********************
  GASLAND- เมืองแห่งแก๊ซและน้ำมัน

  ***********************

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8  GASLAND- เมืองแห่งแก๊ซและน้ำมัน


  GASLAND


  ดร.รักไทย บูรพ์ภาค
  ได้อธิบายว่า


  คลิป หนังสารคดีที่ได้รับรางวัลของสหรัฐอเมริกาปี
  ...

  Updated 03-03-2012 at 23:35 by khonsurin

  Categories
  Uncategorized
 2. พระคาถาชินบัญชร


  ++++++++++++++

  พระคาถาชินบัญชร

  ++++++++++++++

  พระคาถาชินบัญชร

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหา


  พระคาถาชินบัญชร ชำระใจ


  [wma]http://khonsurin.webs.com/Chinnabunchorn%20pukjai.wma[/WMA]
  ...
 3. "พาหุงมหากา" หรือ "พุทธชัยมงคลคาถา" ชัยชนะของพระพุทธเจ้าอันเป็นมงคล


  +++++++++++++++++++++++
  "พาหุงมหากา" หรือ "พุทธชัยมงคลคาถา" ชัยชนะของพระพุทธเจ้าอันเป็นมงคล
  +++++++++++++++++++++++


  "พาหุงมหากา" หรือ "พุทธชัยมงคลคาถา"
  ชัยชนะของพระพุทธเจ้าอันเป็นมงคล

  [music]http://audio.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=2180[/music]
  "พาหุงมหากา"
  ...

  Updated 23-12-2011 at 12:25 by khonsurin

  Categories
  Uncategorized
 4. ข้าวผัดอิ่มใจ  ++++++++++++++++++
  ข้าวผัดอิ่มใจ กระทรวงพลังงาน
  ++++++++++++++++++
  ข้าวผัดอิ่มใจ กระทรวงพลังงาน


  ภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบ
  แห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้จริง
  จากพระราชกรณียกิจที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  คำบอกเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
  ...

  Updated 23-12-2011 at 11:52 by khonsurin

  Categories
  Uncategorized
 5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงสอนให้เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ให้หมด


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงสอนให้เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ให้หมด  16 ธันวาคม 2554


  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
  ...