sompoi

 1. คน 3 คน
  ...คน 3 คน...

  มีคนอยู่ 3 คนที่เรานั้นมักคิดคำนึงหาตลอดเวลา

  >> คนแรกนั้น คือ "นายอนาคต" ที่เราเฝ้าคิดถึง วาดหวัง ใฝ่ฝันว่าจะได้เจอ หวังว่า "นายอนาคต" นั้นจะต้องเป็นอย่างที่เราคิด
  ...
  Categories
  Uncategorized