ไม่ต้องทำชีวิตให้อยู่ยาก

ชีวิตคนไม่มีอะไรแน่นอน ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ใหญ่แค่ไหน อยู่สูงแค่ไหน ก็มีวันลงต่ำทีสุดได้ ผู้นำที่ปกครองแผ่นดินมานานกว่า 40 ปี ยังถูกโค่นด้วยประชาชนของเขาเอง อย่างไร้ที่อยู่...รวยแค่ไหน ถ้าหากชีวิตถึงขาลง แม้ประเทศตัวเองก็อยู่ไม่ได้ สุดแต่จะทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ ที่สำคัญที่สุดคือ คนที่ซื่อสัตย์ที่สุดอยู่ข้างกาย เมื่อมีทุกอย่างคนรอบข้างก็สามารถทำเป็นซื่อสัตย์ได้ แต่เมื่อไดชีวิตถึงที่สุดข้างลง ก็จะพิสูจน์ได้ว่า คนไหนที่ซื่อสัตย์กับเราที่สุด (เขียน ณ เมือง London,England)[MUSIC][/MUSIC]

  1. ชีวิต...คน(มาแบบธรรมเด้นี่)...

    by , 26-08-2011 at 03:07 (ไม่ต้องทำชีวิตให้อยู่ยาก)
    ชีวิตคนไม่มีอะไรแน่นอน ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ใหญ่แค่ไหน อยู่สูงแค่ไหน ก็มีวันลงต่ำทีสุดได้ ผู้นำที่ปกครองแผ่นดินมานานกว่า 40 ปี ยังถูกโค่นด้วยประชาชนของเขาเอง อย่างไร้ที่อยู่...รวยแค่ไหน ...
    Categories
    Uncategorized