มักน้องสาวหมู่

มักน้องสาวหมู่


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=KgAcsKkKclA

 1. “ฟอร์มาลีน”




  สารปนเปื้อน “ฟอร์มาลีน” อันตรายใกล้ตัว จากผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์

  ผู้บริโภคที่ได้รับสารปนเปื้อนจะเกิดอาการเป็นพิษโดยเฉียบพลัน ซึ่งอาการมีตั้งแต่ปวดท้องอย่างรุนแรง
  ...
  Categories
  Uncategorized