ญา ทิวาราช

  1. ศาลาริมทางกับเรื่องเล่า

    พักใจกับศาลาริมทาง ตอน เกมกฎแห่งกรรม


    "กฎแห่งกรรม" ไม่เคยยกเว้นให้ผู้ใดความแน่นอนที่เหมือนไม่แน่นอน    อะไรก็ตามที่ถูกตกแต่งด้วยกฎแห่งกรรมวิบากจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเสมอ แต่กฎแห่งกรรมวิบากจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสิ้นกาลนาน ...