แค่ผู้หญิงธรรมดาที่นางฟ้าอยากจะเป็น

รวมความตามวิถีชีวิตความนึกคิดของฉันและของใครอีกหลายๆ คน

 1. ภาพกิจกรรมก่อนบวชที่ผานิพพาน ภูผาชัน

  by , 16-03-2013 at 21:28 (แค่ผู้หญิงธรรมดาที่นางฟ้าอยากจะเป็น)


  มีราชรถซาเล้งเท่ห์ขับมาเกย แค่เอ่ยบอกว่ามีกิจจะเข้าเมือง
  เพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้แก่ญาติธรรมทั้งหลาย
  กิจกรรมระหว่างวัน ทำครัว ช่วยงานสุมิธขนของ ให้สุมิธสอนขับกระเช้า  เสร็จก็เข้าป่าหาฟืน ...
  Categories
  Uncategorized