Blog Comments

  1. สัญลักษณ์ของ แดงน้อย
    ทำได่แค่เป็นกำลังใจเด้อจ้า ..สู้ๆๆ
  2. สัญลักษณ์ของ บักขามป้อม
    มาเจิมบล็อกให้เอื้อยเป็นคนแรกก่อนน๊า อ่านแล้วกะคึดฮอดสมัยเป็นเด็กน้อยอิหลีล่ะจ้า เทิงไปนาเทิงไห้เด้ ซังทางไปนามันมีตะขี้ไก่เดียนทามโตใหญ่ๆ ง๊ากกก บัดห่าเดียวนี้คึดฮอดต่อท่งไฮ่ท่งนาหล้ายหลาย

    รูปประกอบกะได้อารมณ์คึดฮอดบ้านจ้าเอื้อย แม่นแท้ อันเด็กน้อยนั่งเฝ้าหม้อแนวกินแมะ ได้บรรยากาศบ้านเฮาขนาด