Uncategorized

Entries with no category

 1. ธรรมะของสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

  วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

  ท่านเป็นอมตมหาเถระ ที่มีเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏอย่าน่าอัศจรรย์ มีปัญญาเฉียบแหลมแตกฉานในทางธรรม
  เป็นเลิศทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา พระคาถาที่ทรงอานุภาพยิ่งของท่าน
  ...
  Categories
  Uncategorized
 2. วิธีอยู่กับคนที่เราเกลียด

  โดย ว.วชิรเมธี

  รู้ไหมว่า เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้คนละกี่ปี

  ชีวิตนั้นสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้างเสียอีก จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า

  ถ้าเราใช้เวลาอันแสนสั้นนี้ไปมัวหลับๆตื่นๆอยู่ในความรัก
  ...
  Categories
  Uncategorized
 3. ค ว า ม สุ ข ซ่ อ น ไ ว้ ที่ ไ ห น

  มีมารน้อย 3 ตน แอบมาขโมยความสุขของมนุษย์เอาไป แล้วก็ปรึกษากันว่าจะเอาไปซ่อนที่ไหนดี ตนแรกก็ว่า ควรเอาไปซ่อนที่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

  แต่มารน้อยตนที่ 2 ว่าเพื่อนเอ๋ย มนุษย์นั้นไม่กลัวความสูง
  ...
  Categories
  Uncategorized
 4. ความโกรธ


  ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง กระแสการทำบุญ เข้าวัดกำลัง อินเทรน ใครๆก็นุ่งขาว ห่มขาวไปวัดกันแล้ว พอได้ไปวัดกันก็จะรู้สึกว่าน่าภูมิใจ
  เช่นกันกับลุงคนหนึ่งได้ไปค้างที่วัดและฟังธรรมบรรยายเรื่องความโกรธ
  ...
  Categories
  Uncategorized
 5. เคล็ดลับความสำเร็จ

  เหล่าศิษย์ถามอาจารย์เซนว่า "ท่านอาจารย์ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ?"

  อาจารย์เซนตอบว่า "วันนี้พวกเจ้าจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ธรรมดาที่สุด และง่ายดายที่สุด นั่นคือให้ทุกๆ
  ...
  Categories
  Uncategorized