หนุ่มน้อยครันเจ้าได้ขี่ช้าง อย่าลืมหมู่หมูหมา
ห่าขโมยมาเฮือน สิเห่าหอนให้มันย่าน
บัดห่ากวางฟานเต้น ตามทางสิได้ไล่
บัดห่าได้ต่อนซิ้น ยังสิโอ้อ่าวคุณ

:*-:l-:l-:l-:*-

 1. วันมาฆบูขาพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาตืโมกข์

  พระพุทธเจ้าทรงเทศน์ "โอวาทปาติโมกข์"

  โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักคำสอนคำสำคัญของพระพุทธศาสนา
  อันเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
  เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ...
  Categories
  Uncategorized
 2. ภาพน้ำท่วมอุบลราชธานี 2554

  ภาพน้ำท่วมที่ตัวเมืองอุบลราชธานี
  เมื่อปลายเดือนกันยายน 2554(บางส่วน)


  ...

  Updated 09-10-2011 at 12:50 by หนุ่มน้อย

  Categories
  Uncategorized
 3. หามาอ่านเพื่อผ่อนคลาย

  มีตลกๆๆ ให้อ่านค่ะ

  ถ้าหาก สิ่งของ ใน ชีวิตประจำวัน มันพูดได้ .. มันจะพูดว่า  กระทะ - เปิดไฟเบา ๆ หน่อย..ร้อนนะโว้ย  โถส้วม - พี่ ๆ เสร็จแร้วราดน้ำด้วยสิพี่..เหลืองเชียว ...
  Categories
  Uncategorized
 4. If we hold on together

 5. 13 มีนาคม วันช้างไทย

  วันช้างไทย
  ทุกวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี
  เมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย

  ที่มาของวันช้างไทย

  วันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ...

  Updated 13-03-2011 at 23:00 by หนุ่มน้อย (เพิ่มรูปภาพประกอบ)

  Categories
  Uncategorized