หนุ่มน้อยครันเจ้าได้ขี่ช้าง อย่าลืมหมู่หมูหมา
ห่าขโมยมาเฮือน สิเห่าหอนให้มันย่าน
บัดห่ากวางฟานเต้น ตามทางสิได้ไล่
บัดห่าได้ต่อนซิ้น ยังสิโอ้อ่าวคุณ

:*-:l-:l-:l-:*-

หนุ่มน้อย has no blog entries to display.