หนุ่มน้อยครันเจ้าได้ขี่ช้าง อย่าลืมหมู่หมูหมา
ห่าขโมยมาเฮือน สิเห่าหอนให้มันย่าน
บัดห่ากวางฟานเต้น ตามทางสิได้ไล่
บัดห่าได้ต่อนซิ้น ยังสิโอ้อ่าวคุณ

:*-:l-:l-:l-:*-

 1. วันมาฆบูขาพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาตืโมกข์

  พระพุทธเจ้าทรงเทศน์ "โอวาทปาติโมกข์"

  โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักคำสอนคำสำคัญของพระพุทธศาสนา
  อันเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
  เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ...
  Categories
  Uncategorized