การเดินทาง

เรื่องราวที่พบเจอระหว่างการเดินทาง หลากหลายรสชาด

 1. "เปิ่น จู้จี้กับธรรมชาติที่เมือง หวูซี่"


  การเดินทางของหญิงแจ่มใสนั้น ครั้งแรกเลยก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะ แม้แต่ตั๋วเครื่อง ทาง Coordinator เขาก็จัดการให้ เวลาเดินทางไปทำงานก็วิ่งตามหัวหน้าทีมอย่างเดียวเลย
  ...

  Updated 22-10-2010 at 22:35 by แจ่มใสยิ้มสวย

  Categories
  การเดินทาง
 2. เรื่องดีเมื่อเดินทางๆ La--> สุวรรณภูม

  การเดินทาง วันนั้นเป็นอีกวันที่ต้องเดินทางข้ามมหาสมุทร ข้ามทวีป ก็เกิดมามีขานี่นา ไม่เดินก็ถือว่าใช้อวัยวะ ไม่ครบทุกส่วน

  ผู้คนที่สนามบินมากมายหลากหลายชาติพันธ์
  ...