ข้อคิด ธรรมสอนใจ

เรื่องดีที่อ่านพบ เก็บใว้อ่านเตือนความทรงจำ ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติชอบ

 1. สูตรขนมไมตรี

  สูตรทำขนมไมตรี
  เครื่องปรุง
  อภัย ๑ ถ้วย
  ความปรารถนาดี ๒/๓ ถ้วย
  ความเห็นใจ ๑/๒ ถ้วย
  ความหวังดี ๑/๒ ถ้วย
  วาจาไพเราะ พอประมาณ
  ยิ้มแฉล้มตามต้องการ
  ความโอบอ้อมอารี ๒ ถ้วยใหญ่


  วิธีปรุง

  คนความหวังดีและอภัยให้เข้ากัน
  ...