ลุนนีคือป้าแดงจริงหรือไม่??????????????

ใครกะมักถามว่าป้าแดงคือไผ เป็นคนแนวได๋ เป็นตาเว่านำยากบ่อ(ป้าดดดดด คือสิย่านแฮงเนาะผุถาม) ป้าแดงเป็นคนง่ายๆจ้าแต่ต้องมีระเบียบวินัย
กับชีวิตแน่จักหน่อย มีขอบเขตชัดเจนในการดำรงชีวิต ยืดหยุ่นได้เสมอคันบ่อไปกระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่น เรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ ขนบธรรมเนียม กฏหมาย จารีตประเพณี เป็นเรื่องสำคัญ ต้องพยายามบ่อฝืนเฮ็ดผิด บ้านเมืองจั่งสิไปรอด ม่วนตามอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามแต่เสียฮีตเสียคอง บ่อทำเด็ดขาด
จั่งซี้หละจ้าคือป้าแดง แอง แอง แอง แอง

 1. ป้าแดงคือไผ?

  by , 02-10-2010 at 13:45 (ลุนนีคือป้าแดงจริงหรือไม่??????????????)
  ใครกะมักถามว่าป้าแดงคือไผ เป็นคนแนวได๋ เป็นตาเว่านำยากบ่อ(ป้าดดดดด คือสิย่านแฮงเนาะผุถาม) ป้าแดงเป็นคนง่ายๆจ้าแต่ต้องมีระเบียบวินัย
  กับชีวิตแน่จักหน่อย มีขอบเขตชัดเจนในการดำรงชีวิต ยืดหยุ่นได้เสมอคันบ่อไปกระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่น เรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ ขนบธรรมเนียม กฏหมาย จารีตประเพณี เป็นเรื่องสำคัญ ต้องพยายามบ่อฝืนเฮ็ดผิด บ้านเมืองจั่งสิไปรอด ม่วนตามอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามแต่เสียฮีตเสียคอง บ่อทำเด็ดขาด
  จั่งซี้หละจ้าคือป้าแดง แอง แอง แอง แอง
  Categories
  Uncategorized