Blog Comments

 1. สัญลักษณ์ของ คนพนมไพร
  ม่วน ม่วนครับอาจารย์ นักร้องยอด สาระเพลงเยี่ยม จากใจจริงครับ ฟังแล้วคึดออดบ้าน คึดออดแต่คราวเป็นเด็กน้อย ขอบคุณหลายที่เอามาให้ฟังนำ
 2. สัญลักษณ์ของ ธีระปลัด
  555 พี่แจ่มใส แม่คนในรูปด้านข้าง บน แลนนำเองเด้ครับ พะนะ เว้าเล่นเด้อครับ เขียนจดหมายน้อยเอาครับ บ่กล้าเว้าสมัยก่อนบ่มีโทรศัพท์
 3. สัญลักษณ์ของ แจ่มใสยิ้มสวย
  คิด บ่ ออกจิยังไง
  เป็นไปไม่ได้ เห็นได้มาแล้วหนึ่งหน่อ ๖ช(รูปตัวเล็กด้านข้างนั่นไง)