สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน

  1. บันทึกของฉัน 1

    มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มเล็กๆเรื่อง โรงเรียนในภู ที่กล่าวถึงชีวิตของครูหนุ่มที่บรรจุในอำเภอเกษตรสมบูรณ์เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ประทับใจในความเป็นครูมาก เมื่อได้อ่านแล้วฉันก็คิดถึงพ่อของฉัน ...