annie

 1. 14.01.2013

  หวัดดียามเซ้าพี่น้อง มิื่อนี่ อากาศเย็นน้อ ...(ฮึเจ้าของหนาวใจ 555++) ขี่มอตะไซมาเฮ็ดงาน หนาวหลาย
  ตอนนี้ กะนั่งยุหน้าคอมคือเก่าหล่ะ เฮ็ดงานก่อนเด้อพี่น้อง
  11.44 am.
  ซิเที่ยงแล้ว บัดทีนี่ ...

  Updated 14-01-2013 at 13:07 by annie

  Categories
  Uncategorized