สาววิเชียร

 1. สถานที่ท่องที่ยวใน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

  อ.วเชียรบุรี ตั้งอยู่ต้อนใต้ของจังหวัด ห่างจากศาลากลางจังหวัดทางทิศใต้ประมาณ 107 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร 250 กิโลเมตร
  คำขวัญ อ.วิเชียรบุรี

  ศาลนเรศวรรวมใจ ถิ่นไก่ย่างรสอร่อย
  สุสานหอยล้านปี พุน้ำร้อนมีใต้ดิน
  อุทยานหินโบราณ บ่อน้ำมันล่ำค่า
  ...
  Categories
  Uncategorized