Uncategorized

Entries with no category

 1. ระวังแก้งตกทอง(ภัยใกล้ตัว)

  แก้งตกทอง ทุกวันนี้ได้พัฒนาการไปมาก
  โดยใช้อุบายดังนี้
  1. ทำให้เราสงสารหรือขอให้ช่วยเหลือ
  2. ขู่
  3. วางยา

  เพื่อนของกระผมเองครับโดนมาจัง ๆ สูญไป 3 หมื่น
  คือ สร้อยคอ 1 บาท 1 เส้น สร้อยข้อมือ 1 บาท ...
  Categories
  Uncategorized