Uncategorized

Entries with no category

 1. วันวานยังหวานอยู่  วัดป่าใกล้ ๆ กับหมู่บ้านที่อยู่ ได้จัดงานวิปัสนากรรมฐาน จึงได้เข้าไปร่วมบริจาค และช่วยงานอื่น ๆ ตกเย็นมีการทำสวดมนต์ทำวัตรเย็น จึงได้เข้าไปร่วมสวดมนต์ทุกเย็นด้วย ...
  Categories
  Uncategorized
 2. วางแผนทางการเงินด้วยฟรีแวร์ บันทึกรายรับจ่าย

  ไปได้ปรแกรมบันทึกบัญชีเงินออมของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นโปรแกรมบันทึกบัญชีเงินออมปี 2556  ดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ ลงบัญชีเงินออมปี 2556
  ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้ ตั้งใจเป็นแน่วแน่ว่าจะตั้งต้นบันทึกรายรับรายจ่าย ...
  Categories
  Uncategorized