aphsara

 1. วันวานยังหวานอยู่  วัดป่าใกล้ ๆ กับหมู่บ้านที่อยู่ ได้จัดงานวิปัสนากรรมฐาน จึงได้เข้าไปร่วมบริจาค และช่วยงานอื่น ๆ ตกเย็นมีการทำสวดมนต์ทำวัตรเย็น จึงได้เข้าไปร่วมสวดมนต์ทุกเย็นด้วย ...
  Categories
  Uncategorized
 2. วางแผนทางการเงินด้วยฟรีแวร์ บันทึกรายรับจ่าย

  ไปได้ปรแกรมบันทึกบัญชีเงินออมของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นโปรแกรมบันทึกบัญชีเงินออมปี 2556  ดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ ลงบัญชีเงินออมปี 2556
  ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้ ตั้งใจเป็นแน่วแน่ว่าจะตั้งต้นบันทึกรายรับรายจ่าย ...
  Categories
  Uncategorized
 3. สุขสันต์วันปีใหม่เรื่องสนุกวันใหม่กำลังเข้ามา

  เช็คอีเมล์ในเช้าวันใหม่ แล้วเจออีเมล์แจ้งอวยพรปีใหม่จากบ้านมหา ต้องแอบยิ้มกริ่ม เหตุเพราะเป็นอีเมล์ฉบับแรก ที่ส่งมาอวยพรปีใหม่ นอกจากนั้นก็เป็นคำอวยพร ตาม wall ของ facebook เหตุเพราะปัจจุบันมี ...
  Categories
  General blog