All Blog Entries

 1. "เจ้าชายจอร์จ"


  "เจ้าชายจอร์จ" พระโอรสในเจ้าชายวิลเลียม และพระชายาแคทเธอรีน แห่งราชวงศ์อังกฤษ
  ...
  Categories
  Uncategorized
 2. ** ธงกฐิน **


  ธงกฐิน ... สัญญาลักษณ์ที่คุ้นตา
  ...
  Categories
  Uncategorized
 3. จีนตะลึง!พบร่างขุนนางจีน300ปีไม่เน่า
  จีนพบร่างขุนนางระดับสูงสมัยราชวงศ์ชิงถูกฝังใต้ดินนาน 300 ปี แต่..พไม่เน่า นักโบราณคดีเร่งศึกษาเพื่อไขปริศนา

  เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ระหว่างที่คนงานในเมืองเซียนเฉิง มณฑลเหอหนาน กำลังทำงานกันอย่างขะมักเขม้นที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่ง
  ...
  Categories
  Uncategorized
 4. สารพันเรื่องไ่ก่  สารพันเรื่องไ่ก่

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้บทนิยามคำ ไก่ ว่า ชื่อสัตว์ปีกจําพวกนก มีหลายวงศ์ บินได้ในระยะสั้น หากินตามพื้นดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญ่และเดือยยาว เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา

  ให้บทนิยามคำ ไก่บ้าน ว่า ชื่อไก่ชนิด Gallus gallus ในวงศ์ Phasianidae เป็นไก่ที่มีสายพันธุ์มาจากไก่ป่า แตกต่างจากไก่ป่าที่ขนลำตัวมีสี
  ...
  Categories
  Uncategorized
 5. วันออกพรรษา หรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก  วันออกพรรษา หรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก

  ในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว ซึ่งสักกเทวราช
  ...
  Categories
  Uncategorized