Recent Blogs Posts

 1. เธอจะเลือกใคร-วารุณี สุนทรีสวัสดิ์


  เพลง เธอจะเลือกใคร-ขับร้อง วารุณี สุนทรีสวัสดิ์

  ฉันรู้ว่าเธอเหงา ตั้งแต่เขา นั้นจากไป
  ฉันรู้เธอวุ่นวาย ต้องการใครสักคน
  คนที่คอยปลอบโยน ให้เหตุผล ช่วยผ่อนคลาย
  ช่วยเธอตัดสินใจ
  เขาไปเป็นอื่นแล้ว
  ...