ญา ทิวาราช

 1. กวีคุณค่าเเสวงหาตัวตน

  กวีคุณค่าเเสวงหาตัวตน


  วันเวลาผ่านไปเวลาลับดับไปไม่หวน
  ทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามกรรมของตน
  มัวกระทำสิ่งผิดจิตหมองถลำ
  ให้จิตหมองสว่างห่างไกลธรรม
  เมื่อจิตตรองมาพินิจพิศสัทธรรม
  ...