ญา ทิวาราช

  1. พักใจกับศาลาริมทาง 2

    พักใจกับศาลาริมทาง ตอน รักเหนือรัก


    ไม่มีใครรักจะเป็นทุกข์
    แต่ทุกข์อันใดเล่าจะเท่ารัก


    หากมีวาสนาเก่ากับความเพียรใหม่ กระทั่งได้พบและสามารถเลี้ยงดูรักแท้ ก็คงเป็นแรงบันดาลให้พวกคุณเต็มใจเกิดตายไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาความเป็นอมตะแห่งรักแท้เอาไว้ ...