สายธารของกาลเวลาไม่เคยไหลย้อนมาอุทธรณ์ไดๆกับอดีตที่ผ่านเลย.

ยิ้มเข้าไว้

คมคาย ครบุรี has no blog entries to display.