เต็มใจให้เธอ - ค น ธ ร ร ม ด า


  1. นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553

    นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553

    รางวัลผู้ชนะการประกวดนางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553
    ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 70,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพายและมงกุฎ
    รองนางงามไหมขอนแก่น อันอันดับที่ ...

  2. งานไหมขอนแก่น 2553