ลุนนีคือป้าแดงจริงหรือไม่??????????????

ใครกะมักถามว่าป้าแดงคือไผ เป็นคนแนวได๋ เป็นตาเว่านำยากบ่อ(ป้าดดดดด คือสิย่านแฮงเนาะผุถาม) ป้าแดงเป็นคนง่ายๆจ้าแต่ต้องมีระเบียบวินัย
กับชีวิตแน่จักหน่อย มีขอบเขตชัดเจนในการดำรงชีวิต ยืดหยุ่นได้เสมอคันบ่อไปกระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่น เรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ ขนบธรรมเนียม กฏหมาย จารีตประเพณี เป็นเรื่องสำคัญ ต้องพยายามบ่อฝืนเฮ็ดผิด บ้านเมืองจั่งสิไปรอด ม่วนตามอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามแต่เสียฮีตเสียคอง บ่อทำเด็ดขาด
จั่งซี้หละจ้าคือป้าแดง แอง แอง แอง แอง

 1. ป้าแดงคือไผ?

  ใครกะมักถามว่าป้าแดงคือไผ เป็นคนแนวได๋ เป็นตาเว่านำยากบ่อ(ป้าดดดดด คือสิย่านแฮงเนาะผุถาม) ป้าแดงเป็นคนง่ายๆจ้าแต่ต้องมีระเบียบวินัย
  กับชีวิตแน่จักหน่อย มีขอบเขตชัดเจนในการดำรงชีวิต ยืดหยุ่นได้เสมอคันบ่อไปกระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่น เรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ ขนบธรรมเนียม กฏหมาย จารีตประเพณี เป็นเรื่องสำคัญ ต้องพยายามบ่อฝืนเฮ็ดผิด บ้านเมืองจั่งสิไปรอด ม่วนตามอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามแต่เสียฮีตเสียคอง บ่อทำเด็ดขาด
  จั่งซี้หละจ้าคือป้าแดง แอง แอง แอง แอง
  Categories
  Uncategorized