น้องลาวน้อย

  1. เรื่องสั้นขำๆ สามัคคีหมู่บ้านฉันหายไปชะแล้ว

    ปล. เรื่องสั้นแต่คือยาวแท้ล่ะทีนี้แมะ 55+ เอาไผล่ะสิอ่าน55+

    หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็ก อบอุ่น ทุกคนเป็นมิตรไมตรีกัน ช่วยเหลือกัน
    ครอบครัวของฉันครอบครัวใหญ่นะ และเป็นครอบครัวนักการเมืองท้องถิ่น พะนะเพิ่น
    ...