น้องลาวน้อย

  1. คิดฮอด(คิดถึง)บ้าน
    แนมเบิ่งท้องฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเดียวกัน

    แนมเบิ่งดวงตะวันก็ยังส่องแสงไปที่บ้านเฮา    อยู่ในเมืองกรุงเมืองไกลคือวุ่นวายและวกวนแท้น้อ
    ...