การสนทนาระหว่าง khonsurin และ หนุ่มเกษตรกล

3 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. สวัสดีครับสบายดีบ่น้อครับ
  2. สวัสดีครับ
    ยังจำกันได้บ่ สบายดีบ่น้อครับ
  3. สวัสดีครับคุณครูยังจำกันได้บ่น้อ
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 3 ใน 3