การสนทนาระหว่าง siranee และ จ่าลาศ

3 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. สำบายดีบ่จ้าอ้ายยซายทางพุ้น
  2. สวัสดีครับน้อง อยู่ดีมีแฮงซำบายดีเนาะ แวะมายามคืนเด้อครับน้อง
  3. มาย่างเลาะบ้านเบิ่งสื่อๆดอกจ้า
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 3 ใน 3