การสนทนาระหว่าง สหายพง และ pcalibration

4 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. อยู่ดีมีแฮงน้ออ้ายแวะทักทายครับผม
  2. แวะทักทายครับอ้ายสะบาดีน้อครับคึดฮอดคือเก่าเด้อ
  3. สวัสดีและสบายดีตามอัตภาพครับสหายน้อง
    คิดฮอดกันคือเก่าเด้อ
  4. สำบายดีน้ออ้ายพีแวะมายามเด้อครับผมเป็นได๋แหน่น้อครับ
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 4 ใน 4