การสนทนาระหว่าง โป้ยก่าย และ คนชายแดน

1 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. มีไฟล์เพลงบ่คับ อยากฟังๆๆๆ
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 1 ใน 1